Η Ιδρύτρια του D-FiLES, κα Τζέλα Βέκιου, διετέλεσε Γενικός Γραμματέας της Πανελλήνιας Ένωσης Πτυχιούχων Οινολόγων «ΠΑΝ.Ε.Π.Ο.» για τα έτη 2016 – 2018.

Η ιδρύτρια του D-FiLES, κα Τζέλα Βέκιου, εξελέγη και διετέλεσε Γενικός Γραμματέας της Πανελλήνιας Ένωσης Πτυχιούχων Οινολόγων «ΠΑΝ.Ε.Π.Ο.» για την διετία 2016 – 2018.